با تو هستم!

یک - دوستت دارم، نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که هنگام با تو بودن پیدا می کنم.
دو - هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث ریختن اشکهای تو نمی شود.
سه - اگر کسی تو را آنطوز که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
چهار - دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
پنج - بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
شش - هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
هفت - تو ممکن است در تمام نقاط دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.
هشت - هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با توبگذراند، نگذران.
نه - شاید خدا خواسته که ابتدا بسیاری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی.
ده - به چیزی که گذشت غم مخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.
یازده - همیشه افرادی هستنند که تو را می آزارند، با این حال باز به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.
دوازده - خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی قبل از اینکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.
سیزده - زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیز ها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

گابریل گارسیا مارکز

/ 1 نظر / 14 بازدید
هستی

سلام به شما و درود بر گابریل گارسیا مارکز با این کلام شیوا و زیبا ......... موفق باشی .